Η μεγάλη αναμέτρηση του Big Show για την ζώνη

The World’s Largest Athlete looks to end The Celtic Warrior’s World Heavyweight Title reign in a fiercely hard-hitting championship match: Courtesy of WWE Network.